Usługi

Obsługa księgowa:
• Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej
• Ryczałt ewidencjonowany
• Podatkowa książka przychodów i rozchodów
• Księgi handlowe

Obsługa kadrowo – płacowa:
• Obsługa rozliczeniowo – płacowa
• Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i innych dokumentów do ZUS oraz US
• Rozliczenia i deklaracje podatkowe
• prowadzenie oraz weryfikacja akt osobowych
• sporządzanie dokumentacji pracowniczej

Pozostałe usługi:
• wsparcie merytoryczne w zakresie rachunkowości, kadr i płac oraz prawa podatkowego
• przeglądy księgowe
• wyprowadzanie zaległości
• organizacja / reorganizacja i wsparcie działów finansowo-księgowych firmy
• opracowywanie i wdrażanie polityki rachunkowości oraz planu kont
• sprawozdania statystyczne do GUS
• pomoc w założeniu działalności gospodarczej, rejestracja spółek
• reprezentacja podatników przed US i ZUS